• et
  • en
  • vo
Vana-Võrumaa kaart

MIS ON KEELEPESA?
Keelepesa on lastehoiurühm, lasteaiarühm või terve lasteaed, mis töötab täielikul keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse lastega suheldes igas olukorras kogu aeg vaid oma maa põlist piirkonnakeelt – Vana-Võromaal võru keelt.
Keelepesa eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema ning neile oma kodukandi kultuuri edasi andma.

VÕRU KEELEPESA
Võru keelepesal on oma logo, tunnuslause, keelepesätsirk (-lind) ja linnuemakostüüm.
Keelepesa õpetajad saavad endale võrukeelsed õppematerjalid ja raamatud ning võimaluse osaleda koolitustel ja õppereisidel, mida korraldab Võru Instituut. Õpetajatele on toeks Võru Instituudi projektijuhid.
Keelepesarühm saab võimaluse osa võtta võrukeelsetest üritustest, mida Võru Instituut korraldab või aitab korraldada.

MISSIOON
• Suurendada oskusi ja eeldusi võru keele kui koduse keele kasutamiseks Vana Võrumaa peredes, säilitades sel moel oma kodukandi keelt, kultuuri ja pärimust.
• Aidata kaasa laste üldisele arengule, sest keelepesa-kogemused ja erinevad uuringud maailmas näitavad, et kakskeelsed ja omakultuuri õppivad lapsed on erksama ning avatuma mõtlemisega, oskavad paremini erinevate olukordadega kohaneda, on leplikumad ning saavad võõrkeelte õppimisega paremini hakkama.

KEELEPESÄRÜHMÄ VANA-VÕROMAA LATSIAIDUN JA -HOIUN
• Antsla Lusti LA
• Haani Keelepesä
• Harglõ Kooli Koikkülä LA
• Kuldri LA Sipsik
• Lasva LA Pargihaldjas
• Orava Kooli LA
• Puiga LA Siilike
• Põlva LA Mesimumm
• Põlva LA Pihlapuu
• Rõugõ LA
• Räpinä LA Vikerkaar Ruusa rühm
• Sõmmõrpalo LA Lepatriinu
• Veriora LA Õnneseen
• Võro LA Punamütsike
• Võro LA Päkapikk
• Võro LA Sõleke
• Väimälä LA Rukkilill

Keelepesa arengukava 2015-2018