• et
  • en
  • vo

Kutse konverentsile

26. oktoobril 2017 toimub Vanal Võromaal Põlva talurahvamuuseumis Karilatsis konverents, kus räägitakse haldusjaotuse ajaloost Võrumaal, Eestis, Liivimaal.

Info