• et
  • en
  • vo

Kutse konverentsile

Haldusjaotuse ajaloost Võrumaal, Eestis, Liivimaal

26. oktoober 2017 Vanal Võromaal Põlva talurahvamuuseumis Karilatsis

Eesti päevapoliitika teema number üks sügisel 2017 on haldusreform. Siiani ei ole korraldatud teadusüritust, kus kõneldaks haldusreformide ajaloost Eestis. Võru instituut on otsustanud selle lünga täita.

Konverentsi raames soovitakse anda ülevaade, kuidas Eesti ja eriti Vana-Võromaa haldusjaotus on ajalooliselt kujunenud, kuidas olud, inimlik tahe ja juhus on võinud mõjutada piiride ning haldusjaotuse kujunemist, millised on olnud haldusjaotuse muutused viimase saja aasta jooksul. Konverentsil antakse ka ülevaade haldusjaotuse reformimisest Lätis ning Soomes. Konverents ei tegele otseselt käesoleva haldusreformi küsimustega, eesmärgiks on jagada osalejatega teadmisi haldusjaotuse ajaloo kohta. Mitmes ettekandes puudutatakse lähemalt ka haldusüksuste nimede kujunemist ja nimede üle käinud vaidlusi.

Põlva talurahvamuuseum kui Võru instituudi juhitav muuseum on tänavuse rahvusvahelise konverentsi põhikorraldaja. Muuseum paikneb XIX sajandi Kähri valla, hilisema Karilatsi valla keskuses ja sellega seoses on valitud ka konverentsi teema. Konverentsi ettekanded peetaksegi vanas Karilatsi vallamajas. Ajaloolises hoones on hea avada päevapoliitiliste reformide ja haldusjaotuse pideva muutumise laiemat ajaloolist ja geograafilist tausta.

Konverentsil esinevad esialgse kava kohaselt:

Ene Hiio (Ajaloomuuseum) – Valdade liitmine Eestimaal ja Põhja-Liivimaal 1890. aastatel.

Milvi Hirvlaane (koduloouurija) – Kanepi kihelkonna loomisest 1670. aastatel

Pikne Kama (Valga muuseum) – Eesti haldusjaotuse sünnist ja arengust muinasajal Kagu-Eesti näitel

Toomas Kiho (ajakiri Akadeema) – Mis om liin ja mis om külä? / Mis on linn ja mis on küla?

Taavi Pae (Tartu ülikool) – 1930. aastate haldusreform Võrumaal ja Eestis

Sirkka Paikkala (Soome Kodumaiste keelte keskus) – Haldusreformidest ja haldusüksuste nimede kujunemisest Soomes.

Jānis Prangels – Piiri ajaminõ ja haldusreformi’ Vana-Laitsna vallan

Artur Ruusmaa (Vana-Võromaa Kultuurikoda) – Võru maakonna loomisest 1780. aastatel.

Elvi Sepp – Tõmbekeskused ja haldusreform

Vita Strautniece (Läti geoinfo agentuur) – Viimased haldusreformid Lätis ja haldusüksuste nimed

Andra Zubko-Melne (Läti geoinfo agentuur) – Haldusreformid Läti idaosas Latgales 1917–2016

Liivi Uuet (Rahvusarhiiv) – Eesti haldusjaotuse suurim muutus – 1950. aasta haldusreform

Maris Veski (Põlva talurahvamuuseum) – Karilatsi ja Kähri valla ajaloost

Aldur Vunk (Pärnu muuseum) – Saare-Lääne piiskopkond ja Pärnumaa

Registreerumine ja muu konverentsiga seotud info

Konverentsi esinejad on tänavu eelnevalt kokku lepitud, kuid iga osaleja võib soovi korral esineda vaatmikuga (posterettekandega, maksimaalne suurus A0). Kui soovite esineda vaatmikuga, palume seda kindlasti registreerumisel nimetada või hiljem, kui vastav idee tuleb, meile teatada. Kokku lepitud suuliste ettekannetega esinejatelt ootame teese 15. septembriks 2017.

Konverentsil osalemiseks saab registreeruda siin. Registreerumise tähtaeg on 15. september 2017.

Konverentsi osavõtumaks on 15 eurot. Korraldajad eelistavad osavõtumaksu tasumist ülekandega. Arve, mille alusel osavõtutasu maksta, saadetakse Teile e-kirjaga.

Osavõtjatele korraldatakse toitlustamine ning transport Tallinnast/Tartust Karilatsi ja tagasi. Konverents algab kell 11, Tallinn-Tartu-Karilatsi bussi väljumise täpsed ajad ja kohad teatatakse septembri ringkirjas.

Järgmine konverentsi ringkiri koos täiendatud kavaga saadetakse osavõtusoovist teatanutele septembris.

Kõigi küsimustega palume pöörduda:

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee

tel +372 562131174 (Evar Saar, teadur)

või

tel +372 7828750 (Tuuli Abel, sekretär)

 

Olete oodatud konverentsile!

 

 

Rainer Kuuba                                                                      Reet Roop
direktor                                                                                juhataja
Võru Instituut                                                                       Põlva talurahvamuuseum

 

 

Vaata konverentside ajalugu